Can Selçuki
Araştırmacı, Ekonomist

Can Selçuki Hakkında

Kamuoyu ve pazar araştırmaları alanında hizmet veren İstanbul Ekonomi Araştırmanın kurucusu ve genel müdürüdür.
Aynı zamanda 2019 yılından beri her ay düzenli kamuoyu anketleri gerçekleştiren Türkiye Raporu direktörlüğünü yapmaktadır.
Can Selçuki, İzmir Amerikan Lisesi’nden mezun olduktan sonra Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü tamamlamıştır.
Yüksek lisans derecesini, ekonomi alanında Bocconi Üniversitesi’nden almıştır.
4 sene boyunca Dünya Bankası Ankara Ofisinde ekonomistlik görevi yürütmüştür.
Dünya Bankası’na katılmadan önce 3 sene boyunca Brüksel merkezli Avrupa Politikaları Çalışmaları Merkezinde (CEPS) ekonomist olarak çalışmıştır.
Türkiye’de ticaretin rekabetçiliği, bölgesel rekabet ve inovasyon politikaları üzerine makale ve raporları bulunmaktadır.
Hala Ekonomi ve Dış Politika Araştırma Merkezi (EDAM) yönetim kurulu üyeliğini yürütmektedir.
Can Selçuki aynı zamanda dünya ve Türkiye trendleri ve tüketici alışkanlıkları üzerinde konuşmalar vermektedir.

Katıldığı Oturumlar

İKİNCİ YÜZYILDA GENÇLİK PERSPEKTİFİNDEN TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ

11 Ekim 2023 (15:45 - 16:15)